“Innovative catch & release”

Innofish har utviklet en ny krokingsteknologi for ”catch & release” sportsfiske. Teknologien er patentsøkt og muliggjør automatisk utløsning og inndragning av kroken, noe som fører til mindre skader på fisken. Teknologien gjør det også mulig å fiske i vann med mye krypsiv og lignende, fordi sluken ikke setter seg fast. Stort internasjonalt markedspotensial.

Les mer »

Sportsfiske er en kjær hobby for mer enn 100 millioner sportsfiskere over hele verden. I USA alene skaper sportsfiske over en million arbeidsplasser og gir rekreasjon og opplevelser til over 40 millioner sportsfiskere. Dessverre har stort fiskepress ført til at fiskebestandene minker. For å opprettholde store fiskebestander og de økonomiske og velferdsmessige effektene av sportsfiske, har det blitt innført restriksjoner på utøvelsen av fisket. Nå kreves det stadig oftere at fisken slippes ut igjen etter landing. Likevel er såkalt «catch & release» sportsfiske ofte ikke tilstrekkelig til å opprettholde gode fiskebestander og sportsfiske på et høyt nivå. Menneskelig håndtering og eksponering for luft er to viktige grunner til at fisken dør. Forskere etterlyser et mer skånsomt sportsfiske og bedre teknologi for at flere fisker skal overleve. InnoFish har utviklet en svært innovativ teknologisk løsning på dette problemet.

Miljø- og klimaeffekter fører til økt plantevekst i vann og vassdrag. Krypsiv og andre planter i vann har lett for å sette seg på krokene. InnoFish tenker helt nytt ved å holde krokene skjult inne i sluk- og wobblerkroppen til det er bruk for dem. Dermed kan vi fortsette å fiske effektivt selv med stor plantevekst. Det er både dyrt og irriterende å miste sluker og wobblere. Tradisjonelle sluker og wobblere har svært lett for å hekte seg fast i steiner og røtter. InnoFish unngår dette problemet ved å skjule krokene helt til de kan gjøre nytte for seg, dvs. når fisken biter.

Industrielt linefiske til havs er en stor trussel mot mange fuglebestander. I følge Norsk Ornitologisk Forening fanges årlig mer enn 100 000 sjøfugl bare i Østersjøen og Nordsjøen. 17 av 21 arter albatross er utrydningstuet på grunn av bifangst ved linefiske. EU har iverksatt et program for å redusere slik bifangst og etterlyser tiltak og bedre teknologi. InnoFish har teknologi som kan løse dette problemet.

Kontakt

Telefon: 997 39 907

E-post: tom.eikebrokk@uia.no

Adresse: Jon Lilletunsvei 3, 4876 Grimstad